Termelési-rendszer fejlesztés

A LeanLab célja, hogy a gyakorlati foglalkozás moduljain keresztül az elméleti ismeretek elmélyítését szolgálja. Nagyon fontos, hogy a hallgatók ne csak az előadóteremben hallgassák meg a Lean-menedzsment alapjait és alapelveit, hanem kézzelfoghatóan a gyakorlatok során testközelből tapasztalják meg a rendszer működését. A laboratóriumi feladatok lehetőséget biztosítanak arra, hogy megismerhetők és feltárhatók lesznek azok az összefüggések, amelyek a Lean termelési rendszer alapjainak és alapelveinek a koherens működését biztosítják. A gyakorlatok kiválasztásának szempontja is az volt, hogy a hallgatók meglássák az egyes elemek szerepét és fontosságát. A gyakorlati képzésen a LeanLab jelenlegi kialakítása mellett maximum 20 fő tud részt venni.

Az oktatási modul során az ismeretelsajátítás lényeges pontjai:

  • „A tisz ta és át tekinthető munkakörnyezet hatása a teljesítményre és a költségekre.
  • Az eltérések láthatóvá válása.
  • A szabványosított folyamatok felismerhetőek és vizualizáltak legyenek.
  • A felelősség a fenntartásban.
  • A dolgozók bevonása a szabványosítási javaslatokba.
  • Padlójelölések, színjelölések, feliratok alkalmazása.

 

Ajtó-előszerelő modul

 

Gyakorlat:

A hallgatók két csoportban végeznek ajtó-előszerelési műveletet. Egy kiindulási, optimalizálás előtti állapotot kapnak, amelyet nekik kell a már megismert 5s elvek szerint berendezni. Az elrendezés után első fordulóban elvégzik a szerelést. A művelet kiértékelése során javítási elképzeléseket fogalmaznak meg. Az optimalizált művelet végrehajtásával verifikálják az eredményt, majd az így meghatározott műveletet szabványosítják.

SMED modul

 

Gyakorlat:

A hallgatók a gyakorlat során a SMED négy lépését gyakorolják be.

  1. lépés: átállítási művelet dokumentálása, a belső és külső műveletek szétválasztása.
  2. lépés: a belső átállítás átterhelése külső műveletekké, ahol csak lehetséges.
  3. lépés: a maradék belső átállítási műveletek optimalizálása
  4. lépés: az átállítási rutinok részeként a szükséges korrekciók alkalmazása.

 

Termelésszervezés

A mini-gyárban a hallgatók a lean termelési rendszer alapelveit sajátíthatják el.

Kiegyenlített termelés – A termelési darabszámot azért „simítják ki”, hogy az kiegyenlített termelésáramlást biztosítson, és hogy „húzó termelési rendszert" és hatékony anyagáramlást tegyen lehetővé.

Húzó termelésirányítás – Minden termelési folyamat a következő folyamat igényére gyárt vagy szerel. Az anyagmozgatást az anyag fogyása vezérli. Ez egyúttal az összes folyamat stabilitását követeli meg, azaz a hibák következetes megelőzését, illetve megszüntetését.

 

Gyakorlat

A hallgatók egy hat munkahelyből álló mini-gyárban dolgoznak. A termelést különböző munkatartalomban és elrendezésben végzik. A kiinduló állapotban a fejlesztés előtti változat elemzése során tárják fel az alkalmazandó módszerekben rejlő lehetőségeket. Kézzelfogható közelségbe kerül a LEAN–alapok és alapelvek megvalósításának módszertana, a folyamatos fejlesztési eljárásban rejlő lehetőségek megismerése. A workshop eredményeinek felhasználásával, optimalizált elrendezésben megvalósítják a vevői ütemnek megfelelő veszteségmentes gyártást. A mini-gyárban a hallgatók játékautó-gyártó sort optimalizálnak. A szerepek felosztása: 6 fő gyártósori összeszerelő, logisztikus, gyártási mutatószám mérők, veszteségelemzők, megfigyelők. Az egyes termelésvariációkban a szerepek felcserélésre kerülnek.