Járművezető-képzők képzése

Jelenleg képzőszervünk nem indít járművezető-képző szakoktató, vizsgabiztos illetve

iskolavezető képzést, a képzés kapcsán érdeklődni lehet ezen az elérhetőségen.

 

KI LEHET VIZSGABIZTOS?

Vizsgabiztosi tanfolyamra az iskolázható be, aki sikeres vizsgabiztosi felvételi vizsgát tett.

Vizsgabiztosi felvételi vizsgára az jelentkezhet, aki

  • a 27. életévét betöltötte,
  • szakirányú felsőfokú végzettséggel és legalább kétéves szakoktatói gyakorlattal, vagy legalább középiskolai érettségivel és ötéves szakoktatói gyakorlattal rendelkezik,
  • „A”, „B”, „C”, „D” kategóriákra valamint a „CE” kombinált kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, melyek közül bármely kategória, kombinált kategória megszerzésének időpontjától eltelt legalább 3 év.

Elméleti vizsgabiztosi felvételi vizsgára jelentkezhet az, aki

  • a 25. életévét betöltötte,
  • legalább három éve meglévő „B” kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, továbbá nem minősül a külön jogszabály szerinti kezdő vezetőnek,
  • legalább középiskolai érettségivel rendelkezik.

A képesítés megszerzésével kapcsolatos szaktanfolyami képzés tartalmát és követelményeit, a képesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati vizsgák rendjét és követelményeit, továbbá a vizsgázó eredményeinek értékelésére vonatkozó szabályokat, a továbbképzés rendjét, tartalmát és követelményeit, a kötelezően teljesítendő vizsgakövetelményeket a közlekedési hatóság határozza meg.

A közúti járművezető vizsgabiztosok képzése a közlekedési hatóság engedélye alapján szakirányú műszaki felsőoktatási intézményekben történik.

Az közúti járművezető vizsgabiztosi tevékenység végzéséhez szükséges feltételeket a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet határozza meg.