Jármű műszaki vizsgabiztosok képzése

KIEGÉSZÍTŐ SZINTŰ KÖZÚTI JÁRMŰ MŰSZAKI VIZSGABIZTOS KÉPZÉS

A 3,5 t megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek forgalomba helyezés előtti, és időszakos vizsgálatát, valamint a külön jogszabályok által előírt minősítő vizsgálatát csak olyan műszaki vizsgabiztos végezheti, aki az alapszintű műszaki vizsgabiztosi szaktanfolyam után a kiegészítő szintű műszaki vizsgabiztosi szaktanfolyamot is elvégzi.

Kiegészítő szintű képzésre az jelentkezhet, aki a műszaki vizsgabiztosi alapszintű tanfolyamot elvégezte, és legalább „C” járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.

KIEGÉSZÍTŐ SZINTŰ KÖZÚTI JÁRMŰ MŰSZAKI VIZSGABIZTOSI KÉPZÉS

Részvételi díj: 275.000,- Ft

A részvételi díj tartalmazza a képzési díjat és a tantárgyanként egy alkalomra szóló vizsgadíjakat.

Tantárgy

típusa

Tantárgyak

Minimális óraszám

Elmélet

 3,5 t feletti megengedett együttes össztömegű járművekkel  kapcsolatos speciális ismeretek

48 óra

Gyakorlat

 3,5 t feletti megengedett együttes össztömegű járművekkel kapcsolatos speciális ismeretek

15 óra

            A képzés díja: 262.400,- Ft

 

A NKH részére fizetendő vizsgadíjak:

Vizsgatárgy

típusa

Tantárgyak

Vizsga

fajtája

Vizsgadíj

Elmélet

 3,5 t feletti megengedett együttes össztömegű járművekkel kapcsolatos speciális ismeretek

Számítógépes

elméleti

4600 Ft.

 3,5 t feletti megengedett együttes össztömegű járművekkel kapcsolatos speciális ismeretek

Szóbeli

3000 Ft.

Gyakorlat

 3,5 t feletti megengedett együttes össztömegű járművekkel kapcsolatos speciális ismeretek

Gyakorlati

5000 Ft.

            A vizsgadíjak összesen: 12.600,- Ft

 

A pótvizsgák díja külön fizetendő!

A műszaki vizsgabiztosok képzésére, továbbképzésre és vizsgáztatására vonatkozó követelmények részletszabályozását a közlekedési hatóság által kiadott „tanterv és vizsgakövetelmények” tartalmazza.