Jármű műszaki vizsgabiztosok képzése

ALAPSZINTŰ KÖZÚTI JÁRMŰ MŰSZAKI VIZSGABIZTOS TOVÁBBKÉPZÉS

A közúti közlekedés műszaki biztonságának fenntartása érdekében a közúti járműveket vizsgáló műszaki vizsgabiztosok szakmai tudását – a járművekben megjelenő új konstrukciók, biztonsági rendszerek megismertetésével – rendszeresen, a műszaki fejlődéshez kell igazítani.

A műszaki vizsgabiztosnak kétévente a képesítésének megfelelő alapszintű továbbképző, szaktanfolyamon kell részt venni és azt követően sikeres vizsgát tenni.

ALAPSZINTŰ KÖZÚTI JÁRMŰ MŰSZAKI VIZSGABIZTOSI TOVÁBBKÉPZÉS

Részvételi díj: 103.800,- Ft

A részvételi díj tartalmazza a képzési díjat és a tantárgyanként egy alkalomra szóló vizsgadíjakat

Tantárgy

típusa

Tantárgyak

Minimális óraszám

Elmélet

 Jármű-technológia

4 óra

 Járművizsgálat

2 óra

 Jogszabályi és adminisztratív rendelkezések

2 óra

Gyakorlat

 Járművizsgálat

5 óra

            A képzés díja: 90.000,- Ft

 

A NKH részére fizetendő vizsgadíjak:

Vizsgatárgy

típusa

Tantárgyak

Vizsga

fajtája

Vizsgadíj

Elmélet

 Jármű-technológia

Számítógépes

elméleti

4600 Ft.

 Járművizsgálat

Számítógépes

elméleti

4600 Ft.

 Jogszabályi és adminisztratív rendelkezések

Számítógépes

elméleti

4600 Ft.

            A vizsgadíjak összesen: 13.800,- Ft

 

A pótvizsgák díja külön fizetendő!

A műszaki vizsgabiztosok képzésére, továbbképzésre és vizsgáztatására vonatkozó követelmények részletszabályozását a közlekedési hatóság által kiadott „tanterv és vizsgakövetelmények” tartalmazza.