Jármű műszaki vizsgabiztosok képzése

A VIZSGÁKKAL KAPCSOLATOS ISMERETEK

A tanulónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpont előtt minimum 15 perccel kell megjelennie. Vizsgán igazolnia kell a személyazonosságát. Igazolásra a következő okmányok alkalmasak: érvényes személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, útlevél, katonakönyv, jogosítvány. Ha a vizsgázó vizsgára alkalmatlan állapotban jelenik meg, nem vizsgázhat, és a következő vizsgára csak új vizsgadíj fizetésével jelentkezhet.

Fényképes személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány (személyi igazolvány, jogosítvány, diákigazolvány, útlevél) hiányában a vizsga nem tartható meg.

A vizsgát a vizsgabiztos felfüggeszti annak, aki:

  • személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette, vagy azt megkísérelte;
  • az írásbeli vagy szóbeli feladatok megoldása során meg nem engedett eszközöket használ
  • magatartásával a vizsga rendjét megzavarja, szabályos lebonyolítását akadályozza
  • a vizsgabizottságot előny adásával, ígéretével vagy fenyegetéssel befolyásolni törekszik;
  • a vizsgán szeszes ital vagy más, hasonlóan ható szer hatása alatt van.

Az elméleti vizsga számítógép igénybevételével, vagy írásban tehető le.

A VIZSGÁK SZERVEZÉSE

A szaktanfolyamokat záró vizsgákat – a képzések hallgatói részére – a közlekedési hatóság megbízása alapján, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem EJJT Járműipari Tudásközpont szervezi.

A szaktanfolyami részvételi díj tartalmazza a képzési díjat és a tantárgyanként egy alkalomra szóló vizsgadíjakat.

A részvételi díj a pótvizsgák díját nem tartalmazza.

A pótvizsga(ák) díja egy összegben fizetendő.

 

JELENTKEZÉS PÓTVIZSGÁRA

TÁJÉKOZTATÓ

a pótvizsgára jelentkezés módjáról

 

A részvételi díj a pótvizsgák díját nem tartalmazza.

A pótvizsga(ák) díja egy összegben fizetendő.

A vizsgadíjat a         Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

nevére, és

10032000 01425279 00000000

számú számlájára kell utalni.

A befizetés azonosíthatósága miatt, az átutalás közlemény rovatába kérjük a következők feltüntetését:

30126 / 660 / vdíj / vizsgázó neve (pl.: 30126 / 660 / vdíj / Nagy Béla)

A vizsgára jelentés érdekében a kitöltött pótvizsgára jelentkezési lapot, és a vizsgadíj befizetéséről szóló banki igazolást el kell juttatni a BME EJJT Járműipari Tudásközponthoz az alábbi módon:

A kitöltött és beszkennelt vizsgára jelentkezési lapot tartalmazó fájlt valamint, a letöltött vagy beszkennelt vizsgadíj befizetéséről szóló banki igazolást tartalmazó fájlt, e-mailben – mellékletként – kell elküldeni az ejjt.vizsga@ejjt.bme.hu címre.
Az e-mail tárgy sorában feltüntetve a vdíj / vizsgázó nevét (pl.: vdíj / Nagy Béla).

Amennyiben a befizető magánszemély, a számla kiállítása érdekében szükséges megadni az adóazonosító jelet!