Jármű műszaki vizsgabiztosok képzése

KI LEHET VIZSGABIZTOS?

A közúti jármű műszaki vizsgabiztosi tevékenység végzéséhez szükséges feltételeket az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet határozza meg.

Vizsgabiztosi tevékenységet az, a közlekedési hatóság kormánytisztviselője vagy a tanúsító vizsgáló állomással foglalkoztatási jogviszonyban álló személy (a tanúsító vizsgálóállomás vizsgabiztosa) végezhet, aki megfelel az alábbi követelményeknek, és a tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkezik.

Vizsgabiztosi tevékenység folytatását a közlekedési hatóság annak engedélyezi, aki

 • autószerelői szakiránynak megfelelő középfokú képesítéssel és a kérelem benyújtását megelőzően legalább öt év szakirányú szakmai gyakorlattal, vagy
 • az autószerelő szakiránynak megfelelő felsőfokú képesítéssel és kérelem benyújtását megelőzően legalább két év szakirányú szakmai gyakorlattal, és
 • a tanúsított járműkategóriák vezetésére érvényes vezetői engedéllyel, és
 • számítógépes alapismeretekkel rendelkezik, valamint
 • a rendeletben szabályozott vizsgabiztosi alaptanfolyamot eredményesen elvégezte.

Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező:

 • nevét,
 • születési helyét idejét,
 • anyja nevét,
 • lakcímét,
 • állampolgárságát,
 • felső- vagy középfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget, illetve a megszerzett számítógépes alapismeret megnevezését,
 • vezetői engedély számát,
 • a vezetői engedélybe bejegyzett járműkategória(ák) megjelölését,
 • jelenlegi beosztását (munkakörét),
 • munkáltatójának megnevezését és címét.

A kérelemhez mellékelni kell:

 • az előírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okirat hitelesített másolatát,
 • a szakirányú szakmai gyakorlati időről kiállított munkáltatói igazolást,
 • a számítógépes alapismeret megszerzéséről szóló nyilatkozatot.

 

 

Az adatokban bekövetkezett változásokat a vizsgabiztos a változás bekövetkezését követő 8 napon belül köteles írásban bejelenteni a közlekedési hatóságnak!