Jármű műszaki vizsgabiztosok képzése

ALAPSZINTŰ KÖZÚTI JÁRMŰ MŰSZAKI VIZSGABIZTOS KÉPZÉS

A 3,5 t megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó járművek forgalomba helyezés előtti, és időszakos vizsgálatát, valamint a külön jogszabályok által előírt minősítő vizsgálatát csak olyan jármű műszaki vizsgabiztos végezheti, aki alapszintű műszaki vizsgabiztosi szaktanfolyam elvégzését követően kiadott tevékenységi engedéllyel rendelkezik.

ALAPSZINTŰ KÖZÚTI JÁRMŰ MŰSZAKI VIZSGABIZTOSI KÉPZÉS

Részvételi díj: 351.800,- Ft

A részvételi díj tartalmazza a képzési díjat és a tantárgyanként egy alkalomra szóló vizsgadíjakat

Tantárgy

típusa

Tantárgyak

Minimális óraszám

Elmélet

 Jármű-technológia

45 óra

 Járművizsgálat

8 óra

 Jogszabályi és adminisztratív rendelkezések

13 óra

Gyakorlat

 Járművizsgálat

20 óra

            A képzés díja: 330.000,- Ft

 

A NKH részére fizetendő vizsgadíjak:

Vizsgatárgy

típusa

Tantárgyak

Vizsga

fajtája

Vizsgadíj

Elmélet

 Jármű-technológia

Számítógépes

elméleti

4600 Ft.

 Járművizsgálat

Számítógépes

elméleti

4600 Ft.

 Jogszabályi és adminisztratív rendelkezések

Számítógépes

elméleti

4600 Ft.

 Járművizsgálat

Szóbeli

3000 Ft.

Gyakorlat

 Járművizsgálat

Gyakorlati

5000 Ft.

            A vizsgadíjak összesen: 21.800,- Ft

 

A pótvizsgák díja külön fizetendő!

A műszaki vizsgabiztosok képzésére, továbbképzésre és vizsgáztatására vonatkozó követelmények részletszabályozását a közlekedési hatóság által kiadott „tanterv és vizsgakövetelmények” tartalmazza.