Üdvözli a BME EJJT Járműipari Tudásközpont

Alternatív járműAz Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközpont 2005. január 1-jén alakult a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. A Tudásközpont küldetése a járműipari „know-how” összegyűjtése és a vállalati szféra számára történő szolgáltatása, elsődlegesen Magyarországon, de igény esetén külföldön is. Nem titkolt célunk a közvetítői szerep vállalása az egyetemi és akadémiai, illetve a piaci szféra között, az üzleti elvárások egyetemeken való ismertetése, valamint a modern tudományos ismeretek konkrét gazdasági hasznosítása érdekében.

Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete

dr. Lacsny Márton Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete című tanulmány célja, hogy a gépjárművezetők képzésével foglalkozó vállalkozások jogi környezetét, a felmerülő jogi jellegű kérdéseket mutassa be. Ugyanakkor nem célja a tanulmánynak, hogy a jogszabályok tartalmát ismertesse, mivel az magukból a jogszabályokból megismerhetők.

Összességében a tanulmány alapvető célja a jogszabály tartalmának magyarázata olyan emberek számára, akik az egyes területeket nem minden képzettség nélkül, ám esetleg egymástól elszigetelten ismerik. Ilyenek a jogi képzettséggel nem rendelkező közúti közlekedési szakemberek, de ilyenek az ágazati képzettséggel nem rendelkező jogászok is. A tanulmány forrásait első sorban a szerző saját ügyvédi és közigazgatási gyakorlata szolgáltatta. A jogalkotási problémák az Nemzeti Közlekedési Hatóság és a Közlekedéstudományi Intézet által az ágazati jogszabályok felülvizsgálatára létrehozott munkabizottság ülésein elhangzottak alapján kerültek megfogalmazásra, így ezek is a szerző saját tapasztalatain alapulnak.

Újraindult a szakoktatók, iskolavezetők és vizsgabiztosok továbbképzési regisztrációja

A technikai hibák elhárítását követően újra lehet jelentkezni a szakoktatóknak, iskolavezetőknek és vizsgabiztosoknak meghírdetett 2011. évi továbbképzésekre.

A továbbképzésre a http://www.ejjt.bme.hu/tovabbkepzes/ weboldalon tud regisztrálni, ahol minden fontos információt megtalál.

BME EJJT

Tájékoztató főiskolai szintű szakoktató képzésről

A szakoktatói végzettséggel rendelkezők az alapvégzettségük szakirányától függetlenül jogosultak a főiskolai szintű szakoktató-képzésben részt venni, amely a BME Műszaki Pedagógia Tanszék gondozásában zajlik.

További információ a tanszék honlapján (www.mpt.bme.hu), illetve a kataj [e4t5h] eik [dot] bme [dot] hu címen kapható.

Jelentkezni lehet az aktuális Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban meghirdetett időpontig.

BME EJJT

Tájékoztatás az ismétlő vizsgára készülő hallgatók számára

Sikertelen teljesítés esetén a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet alapján a következő díjak egyösszegű befizetése szükséges a pótolni kívánt vizsgák fajtájától függően:

Számítógépes elméleti vizsga (SZEV) 4 600 Ft
Szóbeli vizsga (vizsgatárgyanként) 3 000 Ft
Képesítő vizsga forgalmi vezetési gyakorlata 9 200 Ft

A vizsgadíja(ka)t kérjük a szervező 11600006-00000000-06692883 számú bankszámlájára indított banki átutalással befizetni. A kedvezményezett a MAF Alapítvány. Az átutalás közlemény rovatába a befizetés azonosíthatósága érdekében a következőket kell beírni:

[CO-003 Szakoktató vizsga; ’jelentkező vezetéknév keresztnév’; ’vezetői engedélyének sorszáma’]

Tájékoztató a díjfizetésről (második részlet)

20 ezer forintTisztelt Hallgatók!

Az Önök által is aláírt KÉPZÉSI SZERZŐDÉSBEN foglaltak szerint (3. pont) a járművezető szakoktatói tanfolyam díjának második részletét is ugyanarra a számlaszámra kérjük utalni, mint korábban.

MAF Alapítvány: 11600006-00000000-06692883.

Az átutalás közlemény rovatába a befizetés azonosíthatósága érdekében a következőket kell beírni:

  • Kedvezményezett: MAF Alapítvány
  • Közlemény: [CO-003 Szakoktató képzés; ’jelentkező vezetéknév keresztnév’; ’vezetői engedélyének sorszáma’]

A hospitálásokhoz szükséges leckekönyvet csak azoknak a halgatóknak áll módunkban kiadni, akik a tanfolyam díjának második részletét is befizették.

Tartalom átvétel